Werkwijze

Ideevorming
Een goed idee is de basis voor een goed concept. Aan de hand van een inventariserend gesprek maken wij een samenvatting van de overeengekomen
uitgangspunten en bevestigen wij de opdracht voor het uitwerken van een idee. 

Concept
Na akkoord werken wij het idee uit tot een concept waarbij we ervoor zorgen dat we binnen de kaders van het door u aangegeven budget blijven. 

Uitvoering
Wij kunnen de uitvoering van het concept volledig voor u verzorgen, maar u kunt het ook zelf (laten) uitvoeren. Daar staat u geheel vrij in. 
MJG/ heeft ruime ervaring in het organiseren van evenementen en productpromoties/hospitality. Hierdoor weten wij exact wat er bij de organisatie van
evenementen komt kijken. Daar waar nodig worden de juiste specialisten ingezet met wie wij een succesvolle samenwerking hebben.
Wij bieden u topkwaliteit met een eigen stijl!